Please rotate your device
We don't support landscape mode yet. Please go back to portrait mode for the best experience.

Program rabatowy

Dla stałych klientów – bonusy, zniżki i przywileje!

Program rabatowy „Korzystne zakupy” 

Program dla stałych Klientów, z którego można korzystać przy zakupie towarów w sklepie internetowym iPicasso.pl

Cel Programu – zapewnić uczestnikom bonusy i przywileje w formie zniżek i ofert specjalnych.

 

Co jest istotą programu rabatowego?

Program rabatowy umożliwia uczestnikom otrzymanie specjalnych zniżek i gromadzenie rabatów nawet do 10% stałego rabatuProgram obejmuje wszystkie towary, których lista jest dostępna na stronie internetowej iPicasso.pl.

 

Zasady zastosowania programu?

Zasady programu są stosowane na wszystkie towary znajdujące się w sprzedaży, bez wyjątku, w tym towary z rabatami i promocjami (chyba, że zasady akcji promocyjnej stanowią inaczej).

 

Postanowiliśmy nie komplikować programu rabatowego szczegółowym opisem - absolutnie wszystkie towary biorą udział w programie rabatowym.

W przypadku jednoczesnego działania kilku dodatkowych zniżek, zniżki nie są sumowane, pierwszeństwo ma większy rabat. Zawsze otrzymują Państwo maksymalny możliwy rabat!

 

Jak zostać uczestnikiem Programu rabatowego?

Rejestracja jest prosta:

  1. W trakcie składania pierwszego zamówienia trzeba wskazać w odpowiednim polu, że chce Pan/Pani zostać uczestnikiem programu rabatowego oraz wypełnić potrzebne dane, wymagane przez system.
  2. Po potwierdzeniu chęci uczestnictwa w programie trzeba kontynuować zamawianie i dokonać zakupu w sklepie internetowym iPicasso.pl
  3. Gotowe! Teraz można otrzymywać gwarantowane rabaty oraz gromadzić zniżki na podstawie sumy kwot wydanych podczas dokonywania kolejno zakupów, niezależnie od kwoty zakupu. Kwota pierwszego zakupu jest dodawana do gromadzonej sumy.

 

Prosimy zwrócić uwagę: po wypełnieniu danych o uczestnictwie w programie rabatowym administrator na podstawie tych danych w ciągu maksymalnie 7 dni tworzy i aktywuje konto. Po aktywowaniu konta w systemie, staje się Pan/Pani członkiem Programu rabatowego, o czym dodatkowo poinformujemy poprzez powitalną wiadomość.

 

Identyfikacja uczestnika programu

Konto powiązane jest z loginem (numerem telefonu komórkowego lub adresem mailowym), który został podany podczas składania zamówienia. Za pomocą loginu odbywa się identyfikacja uczestników programu rabatowego.

Dla otrzymania rabatu i/lub naliczania gromadzonej sumy uczestnik musi przejść procedurę identyfikacji: trzeba potwierdzić, że login należy do Pana/Pani.

Wystarczy zalogować się przed rozpoczęciem składania zamówienia na stronie internetowej: wpisać login (numer telefonu / e-mail) i hasło.

Po zalogowaniu się do serwisu zamówienie dokonuje się w standardowym trybie. Zniżki będą naliczane automatycznie, w zależności od aktualnego poziomu zgromadzonej kwoty oraz innych zniżek.

 

Cechy programu

Konto Klienta w systemie ma nieograniczony okres ważności i daje prawo do gromadzenia sumy oraz wszelkich zniżek na warunkach, które określone są w niniejszym Programie rabatowym.

 

Okres gromadzenia rozpoczyna się od momentu dokonania pierwszego zakupu i wynosi 450 dni od momentu ostatniego zakupu. Po upływie tego okresu suma zgromadzonej kwoty zostanie zresetowana do zera. W ten sposób system analizuje sumy dokonanych zakupów przez ostatnie 450 dni kalendarzowych.

 

Uczestnik Programu rabatowego otrzymuje zniżki zgodnie z obecnym poziomem zgromadzonej kwoty pod warunkiem, że ten poziom zgromadzonej kwoty jest wystarczający dla zniżki.

Kwota bieżącego zakupu nie wpływa na wielkość obecnie zgromadzonej zniżki, jest częścią zgromadzonej sumy dopiero przy kolejnym zamówieniu.

W przypadku zmiany numeru telefonu uczestnika Programu rabatowego, można zwrócić się do administracji sklepu internetowego z informacją (telefonicznie lub pisemnie na adres mailowy) o zmianie numeru i zarejestrowaniu nowego numeru na koncie w systemie. Numer telefonu w systemie nie może być zmieniony przez Klienta samodzielnie.

 

Przy zwrocie towaru niezależnie od przyczyny zwrotu z rachunku zgromadzonej sumy uczestnika Programu rabatowego, zostaje odejmowana wartość zwracanego towaru z ponowną kalkulacją zgromadzonej sumy i poziomu rabatów.

 

System i rodzaje zniżek oferowanych uczestnikom Programu rabatowego

 

1) Gromadzona zniżka

Po dołączeniu do Programu rabatowego wszystkie kwoty zakupów dokonanych przez uczestnika z potwierdzonym prawem do zniżki, będą zapisywane na specjalnym rachunku „Gromadzona kwota”. Wielkość rabatu zależy od łącznej kwoty zakupów w ciągu ostatnich 450 dni kalendarzowych i zakupionych towarów. Oznacza to, że jeżeli w ciągu ostatnich 450 dni nie dokonano żadnych zakupów, kwota nagromadzona przez te 451 dni zostanie zresetowana do zera.

 

Tabela gromadzonych zniżek:

Zgromadzona kwota, PLN

ZNIŻKA, %

Od 150 do 450

4

Od 450 do 900

6

Od 900 do 1500

8

Od 1500 i więcej

10

 

2) Zniżki jednorazowe przy dużych zakupach

Rabat dostępny jest dla każdego Klienta (nawet jeżeli nie jest on uczestnikiem Programu rabatowego) pod warunkiem jednokrotnego zakupu na daną kwotę.

 

Kwota jednorazowego zakupu, PLN

ZNIŻKA, %

Od 500 do 1000

10

Od 1000

15

 

Jeżeli jest Pan/Pani członkiem Programu rabatowego, kwota takiego zakupu trafi do sumy gromadzonej zniżki po identyfikacji.

 

3)Specjalne jednorazowe zniżki

А) Zniżki Urodzinowe.

Każdy uczestnik Programu rabatowego otrzymuje kod na 10% rabatu na wszystkie towary.

Zniżka zaczyna działać 7 dni przed urodzinami, w dzień urodzin i 7 dni po urodzinach, zgodnie z datą urodzin podaną w formularzu podczas rejestracji.

 

Zniżka na urodziny jest ważna tylko pod warunkiem, że łączna zgromadzona suma Gromadzonej zniżki, jest dodatnia (kwota zakupów w ciągu ostatnich 450 dni jest większa niż 0).

 

Ograniczenia i wyjątki

Administrator strony internetowej w osobie IPICASSO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie dostawcy usług internetowych, za nieprawidłowe działanie sieci energetycznych, za nieprawidłowe funkcjonowanie systemu, w którym przechowywane są konta uczestników Programu rabatowego, które doprowadziło do niezdolności aktywacji zniżki uczestnika Programu rabatowego, a zatem, niezdolności spełnienia swoich zobowiązań dotyczących wydania towaru zgodnie z warunkami niniejszego Programu. W tym przypadku IPICASSO Sp. z o.o. ma prawo odmówić uczestnikowi Programu rabatowego w przeprowadzeniu operacji z wykorzystaniem konta do momentu wyeliminowania przyczyn zaistniałych problemów.

Program rabatowy, jego zasady oraz wszystkie konta uczestników Programu są  tymczasowymi i obowiązują do momentu zaakceptowania nowego Programu zniżek, zamknięcia obecnego Programu lub dokonania dodatkowych  i (lub) zmian w Programie. Uczestnicy poprzedniego Programu zostają automatycznie przeniesieni do obecnego Programu.

IPICASSO Sp. z o.o. ma prawo do przeglądu i wszelkich zmian, uzupełnienia zasad Programu aż do jego odwołania w każdej chwili bez powiadomienia uczestnika Programu. Takie zmiany obowiązują od momentu ich umieszczenia na stronie iPicasso.pl w zakładce Program rabatowy.

Zachęcamy uczestników Programu do odwiedzania tej strony, w celu otrzymywania wszelkich informacji o możliwych zmianach zasad Programu.

Korzystanie z Programu rabatowego, ze swojego konta i otrzymywanie zniżek i (lub) gromadzenie sumy na koncie po modyfikacji niniejszego regulaminu automatycznie oznacza zgodę właściciela konta na zaktualizowane zasady Programu, zgoda z tymi zasadami i ich akceptacja bez żadnych ograniczeń lub zastrzeżeń.