Please rotate your device
We don't support landscape mode yet. Please go back to portrait mode for the best experience.

Jak zamówić

Dowiedz się, jak złożyć zamówienie w sklepie internetowym iPicasso.pl i jak przetwarzamy Twoje zamówienia: terminy, warunki i cechy

Wybrać i zamówić towar z katalogu jest łatwe i wygodne: wszystkie towary posiadają szczegółowy opis, a katalog jest wyposażony w szereg filtrów, co sprawia, że proces selekcji jest szybki i bardziej komfortowy.

Sposoby złożenia zamówienia:

Przyjmowanie zamówienia możliwe jest tylko przez internet za pośrednictwem koszyka zakupów sklepu internetowego, wprowadzając odpowiednie dane do istniejącego formularza zamówień online. Rejestracja nie jest wymagana.

Sprzedawca nie przyjmuje zamówień przez telefon lub e-mail.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Czas złożenia zamówienia: 

Zamówić można w dowolnym wygodnym czasie: zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę.

Kolejność realizacji zamówienia:

 1.  Wybrać towar z katalogu lub skorzystać z wyszukiwarki;
 2. Sprawdzić dostępność towaru dla zamówienia i dodać wybrany towar do koszyka, naciskając przycisk «Do koszyka»;
 3. Przejść do kosza, klikając ikonę koszyka w prawym górnym rogu i kliknąć przycisk «ZAMÓW». Po czym wyświetlić i przejrzeć towary wybrane do zakupu. W razie potrzeby można skorygować zamówienie: usunąć niepotrzebne towary lub zmienić ilość towarów;
 4. Kliknąć na przycisk «ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE» i rozpocząć składanie zamówienia, wprowadzając odpowiednie dane do istniejącego online formularza zamówienia. Podczas wprowadzania danych, należy zwrócić uwagę na pola, wymagane dla wypełnienia oraz wskazówki systemowe. Dane do wypełnienia zawierają: informacje kontaktowe (numer telefonu, Imię i Nazwisko, adres e-mail), adres wysyłki i inne informacje wymagane do prawidłowego zakończenia procesu przetwarzania zamówienia i dalszej współpracy z Klientem. W procesie rejestracji należy również wybrać sposób płatności i sposób dostawy.
 5. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych należy potwierdzić zamówienie, klikając na przycisk «Potwierdzić zamówienie».

Zamówienie zostało zrealizowane! Pozostaje tylko wykonać zapłatę za zamówienie.

Terminy, kolejność i sposoby płatności za zamówienie:

Szczegółową informacje na temat terminów, kolejności i warunków płatności za zamówienie są opisane tutaj.

Potwierdzenie zamówienia:

Po zrealizowaniu zamówienia na e-mail Klienta, podanego przy rejestracji, wysyłana jest automatycznie wygenerowana wiadomość o fakcie otrzymaniu zzamówienia poprzez system przetwarzania zamówień  z wstępnymi warunkami złożonej oferty (zamówienia).

Uwaga: Ten sposób powiadomienia nie jest równoznaczny z potwierdzeniem zamówienia i akceptacji zamówienia, złożonego do realizacji przez Sprzedawcę:

Potwierdzeniem warunków zamówienia jest dodatkowa wiadomość e-mail lub zmiana statusu w koncie użytkownika na status „Potwierdzone”.

Faktem przyjęcia zamówienia do realizacji jest tylko fakt wysyłki zamówienia na adres Klienta, o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
 • zmianą statusu zamówienia w koncie użytkownika Klienta na status „Odebrane kurierem”.

Dodatkowo (jeżeli będzie istnieć taka możliwość), Sprzedawca podaje Klientowi numer przesyłki.

Szczegółowe informacje, dotyczące tego w jaki sposób i na jakich warunkach Sprzedawca potwierdza i akceptuje zamówienie, można znaleźć tutaj.

Rejestracja

Rejestracja dla złożenia zamówienia nie jest wymagana, ponieważ odbywa się ona automatycznie w procesie rejestracji pierwszego zamówienia Klienta.

Po pierwszym zrealizowanym zamówieniu dane kontaktowe i adresowe z zamówienia są przechowywane w systemie, a hasło jest wysyłane na numer telefonu, który został podany jako numer telefonu kontaktowego.

Podczas ponownego zamawiania w sklepie internetowym Klientowi wystarczy zalogować się za pomocą (telefonu lub poczty elektronicznej) oraz hasła otrzymanego podczas rejestracji. Po wybraniu sposobu płatności i sposobu dostawy dane kontaktowe i adresowe są wypełniane automatycznie.

W sytuacji potrzeby zmiany parametrów nowego zamówienia, Klient będzie mógł zrobić to w procesie złożenia zamówienia.

Zmiana lub anulowanie zamówienia

Po złożeniu zamówienia i do momentu wysłania go na adres Odbiorcy, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub pocztą elektroniczną oraz podając numer zamówienia:

 • zmienić adres zamówienia;
 • zmienić skład zamówienia (częściowo lub całkowicie);
 • anulować zamówienie.

Co z moim zamówieniem? Stan zamówienia

Informacje o aktualnym stanie zamówienia w każdej chwili można uzyskać z statusie zamówienia: aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu się na Konto Klienta (Moje konto) w  sekcji "Historia zakupów"

Życzymy przyjemnych zakupów!

 

Zasady przetwarzania i potwierdzania zamówień przez Sprzedawcę: terminy, warunki i cechy

Sprzedawca przetwarza i potwierdza zamówienia zgodnie z warunkami, terminami oraz zasadami przetwarzania i potwierdzania zamówienia, które są opisane poniżej.

Każde zamówienie złożone przez Klienta w sklepie internetowym iPicasso.pl obowiązkowo odbywa się w trzech etapach:

 1. Sprawdzanie i przetwarzanie zamówienia przez Sprzedawcę;
 2. Przekazanie zamówienia firmie kurierskiej w celu dostarczenia go Klientowi;
 3. Proces bezpośredniego dostarczenia zamówienia Klientowi.

1.Realizacja zamówienia

Proces przetwarzania zamówienia obejmuje następujące kroki:

 • Sprawdzenie dostępności towarów z zamówienia w magazynie Sprzedawcy (sklep internetowy)

Po potwierdzeniu obecnej dostępności towaru w magazynie, wszystkie towary są umieszczane w rezerwie przez 3 dni robocze. W przypadku braku towaru w magazynie, sprawdzana jest najbliższa następna data dostawy towarów, jeżeli  Sprzedawca posiada taką możliwość.

 • Sprawdzenie prawidłowości zamówienia na temat dokładności i kompletności danych wprowadzonych przy zamówieniu. Weryfikacja Klienta i aktualizacja danych w razie potrzeby.
 • Sprawdzenie konieczności zapłaty za zamówienie przed wysłaniem:

Jeśli zgodnie z warunkami zamówienia potrzebna jest zapłata przed jego wysłaniem Klientowi i w momencie realizacji zamówienia Sprzedawca nie ma potwierdzenia zapłaty za zamówienie, czas przetwarzania takich zamówień przedłuża się do momentu potwierdzenia płatności, pod warunkiem, że płatność takiego zamówienia została (lub będzie) dokonana w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Faktem płatności liczy się rzeczywiste przekazanie środków na rachunek Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta (pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).

Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.

Potwierdzenie zapłaty nie jest wymagane, jeżeli płatność za zamówienie nastąpi w momencie odbioru towaru. Takie zamówienia natychmiast trafiają na etap pakowania dla wysłania towaru Klientowi.

 • Kontrola i pakowanie zamówienia dla ich przekazania firmie kurierskiej

Każdy towar  jest przygotowywany i sprawdzany w celu stwierdzenia widocznych szkód i możliwych wad, a następnie jest starannie zapakowywany, dołączany zostaje czek (lub faktura VAT) i zostaje przekazany firmie kurierskiej w celu dostarczenia go Klientowi.

Czas realizacji zamówienia:

 • Zamówienia otrzymane w godzinach pracy sklepu internetowego (pracujemy 9:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku) są przetwarzane w dniu otrzymania zamówienia (najczęściej w ciągu 1-3 godzin po otrzymaniu);
 • Zamówienia otrzymane w godzinach wolnych od pracy sklepu internetowego (na przykład w nocy lub w weekendy) są przetwarzane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone, zazwyczaj przed 12:00.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich etapów przetwarzania zamówienia Sprzedawca potwierdza zamówienie i akceptuje go do realizacji.

Oznacza to, że zamówienie jest gotowe do wysłania Klientowi i zostaje przekazane firmie kurierskiej. Sprzedawca niezwłocznie  informuje o tym Klienta za pomocą wysłania odpowiedniej wiadomości drogą elektroniczną lub telefoniczną, albo też za pomocą zmiany statusu zamówienia w koncie użytkownika na „Odebrane kurierem”.

W trakcie przetwarzania zlecenia i zanim zostanie przyjęte do realizacji, Sprzedawca ma prawo odmówić w wykonaniu zlecenia, jeżeli wykonanie zamówienia jest niemożliwe z kilku powodów:

 • Brak niezbędnego towaru lub potrzebnej ilości towaru z zamówienia Klienta w magazynie Sprzedawcy, pod warunkiem, że dostawa brakujących towarów nie jest możliwa;
 • Wykrycie wad lub towarów niespełniających norm w momencie pakowania zamówienia;
 • Nieprawidłowe złożenie zamówienia przez Klienta, wprowadzenie nieprawidłowych danych;
 • Inne podobne przyczyny i okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie i dostarczenie zamówienia.

W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta przez telefon lub e-mail, które podane są  w zamówieniu, o niemożliwości wykonania zamówienia i oferuje możliwe sposoby rozwiązania tej sytuacji. Klient z kolei ma prawo do zmiany składu zamówienia w całości lub częściowo lub też może anulować zamówienie.

Niemożność uzgodnienia nowych warunków zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, a także w sytuacji niemożliwości sprawdzenia Klienta lub niemożliwości skontaktowania się z Klientam, na podstawie danych kontaktowych określonych w zamówieniu, automatycznie prowadzi do anulowania zamówienia przez Sprzedawcę z późniejszym zwrotem (jeśli jest fakt zapłaty) pieniędzy za zamówienie.

2.Przekazanie zamówienia firmie kurierskiej

3. Proces dostawy i przekazania zamówienia

Wszystkie przetwarzane i potwierdzane przez menedżera zlecenia są przekazywane firmie kurierskiej (DPD lub innej) na adres zaznaczony przez Klienta lub na adres odbioru osobistego.

Wysyłanie i doręczanie zamówień odbywa się w terminach, na warunkach i w cenach, które szczegółowo opisane są w rozdziale Koszty i sposoby dostawy.